lørdag 12. mai 2007

VipeVipa er ein koselig fugle som og er eit godt vårteikn.

Natur


Sol nedgang over Gloppefjorden