onsdag 9. april 2008

Eg prøvde litt på panorering i dag men det var bare desse to som ville fly og so var dei for langt vekke til og få gode bilder av.mandag 7. april 2008

Toppmeis
Dette bildet blei som "plaster på såret" etter som eg hadde gått i mange tima på trugar og på ski for og finne ein spillplass for orrfugl, men hadde ikkje lykken med meg denne gangen heller.