torsdag 2. februar 2012

Førskulelærarstudentane ved Høgskulen i Volda Utefag 2012

 Bålkos og masse morro kjenne teiknar denne gjengen

 Flust i fotomotiv for ein overaktiv fotograf.

 Journalist, snøkrystallar og små og store barn storkosa seg siste dagen.

Må vel kunne seie at det lille fotokurset mitt ga meirsmak, Her har Ingrid lånt kamera ved bålkosen og eg måtta vere motiv for ein gongs skuld.

 Bålkos og stor stemning
Høgt og lavt og mykje energi må til når vi skal ut i barnehagane til hausten.