lørdag 16. juni 2007




Sitter og venter på ein munnfull frå far eller mor

Ikkje god og sjå i sin juv drakt

tirsdag 12. juni 2007