lørdag 28. august 2010

Førskulelærarstudentane i mi klasse i Volda var på tur i fjæra!!!

Ein Forglemmegei

Her har eg vist meir og gå på når det gjelder pugging av artar....
Har nokon navnet so legg gjerne ved ein kommentar!!!

Haremat....kanskje ;o)

Gåsemure!!!


Strandsmelle

Sagtang

Havbørstemark

Den prøvde seg på læraren og gitt!!! Sinnsjuke kjeva på denne typen børstemark.

Purpur anemone som har fått seg ei tanglus.