mandag 7. april 2008

Toppmeis




Dette bildet blei som "plaster på såret" etter som eg hadde gått i mange tima på trugar og på ski for og finne ein spillplass for orrfugl, men hadde ikkje lykken med meg denne gangen heller.

Ingen kommentarer: