tirsdag 31. august 2010

Inngjerding av Briksdalsbreen

Det kalva i breen mens eg var der i dag og men det var langt oppe og ikkje noko som om heilt ned.

Breen ser tilsynelatande ufarleg ut på avstand, men isen som flyt rundt i vatnet kan vitne om at det kommer ned ein del is. Det var ein sånn isbit eg brukte på bilda i forge innlegg der kameraet er halvt under vatn.

Her er gjengen på synfaring for å få opp eit betre gjerde for og holde turistane borte frå brefoten. Etter at ein tysk turist fekk ei isblokk over seg nyleg.

Ingen kommentarer: