torsdag 16. april 2009

Sjølv om det er blitt kveld kan ein ta bilder.Det er mange følelsar ein kan kjenne på, men det er ikkje alltid so godt å sette ord på dei. Somme tider kan ein føle seg innestengt, andre tider kan ein føle seg forvirra, å ikkje vete heilt ka veg ein ska ta. Eller kanskje følar ein at ein stikke seg samma kor ein landar.

Ingen kommentarer: